praktijk

roos greve

DIAGNOSE


Eerste afspraak

Tijdens het eerste bezoek wordt een uitgebreide anamnese afgenomen, hierbij worden er een aantal vragen gesteld in een bepaalde volgorde. Daarna zal de pols gevoeld worden en dan volgt de tongdiagnose. 

U steekt uw tong uit en die wordt nauwkeurig bekeken. De vorm, de kleur, het beslag en of er barstjes zijn geven nog meer informatie over uw gesteldheid. Het is belangrijk dat u de dag van de behandeling uw tong niet schraapt en geen koffie, rode wijn of drop nuttigt, zodat de diagnose zo zuiver mogelijk is.

De verkregen informatie wordt genoteerd en er zal een behandelplan opgesteld worden. Er wordt wat extra informatie gegeven over de behandeling die na de diagnose zal plaatsvinden. Ook is er tijd voor advies op het gebied van beweging, ademhalingstechnieken, therapeutische oefeningen en voeding.


Vervolgafspraken

Eventuele vervolgafspraken worden in overleg met de patiënt vastgelegd. Elke vervolgbehandeling begint weer met een kort gesprek, een tong- en polsdiagnose, waarna de behandeling afgestemd wordt op de toestand/gesteldheid van dat moment.

Verwijzing huisarts?

Voor een behandeling heeft u geen verwijzing nodig van uw huisarts.

 

BEHANDELINGSMETHODEN

TUINA

Tuina betekent letterlijk “duw en grijp” (tui=duw, na=grijp). Tuina is een medische massage die een duidelijke diagnose als uitgangspunt heeft. Ze omvat een complex scala aan massagetechnieken die naar gelang de constitutie van de patiënt en de bestaande klacht(en) gekozen en toegepast worden.

Net als bij acupunctuur werkt Tuina op meridianen (energiebanen die door ons hele lichaam lopen) en acupunctuurpunten. Het is zowel een preventieve als een op genezing gerichte behandeling en is zeer effectief bij acute en chronische pijn.

Een Tuina behandeling dringt door tot diep in het spierweefsel, de botten en de pezen. Het vergroot de veerkracht, geeft flexibiliteit en laat spanning en vermoeidheid verdwijnen die door ziekte of klachten zijn veroorzaakt.

In deze praktijk is het streven de energiebalans van de patiënt weer in evenwicht te brengen. Op deze manier kan het lichaam zich vervolgens zelf herstellen.

 

CUPPING


Cupping is een bijzondere techniek in de Chinese geneeskunde, gericht op het verbeteren van uw gezondheid. 

Bij cupping worden er kopjes (van glas of plastic) op de huid geplaatst en vervolgens vacuüm gezogen. Ze zuigen zich krachtig aan de huid vast waardoor er stagnaties worden opgeheven. 


Cupping wordt ingezet om pijnlijke spieren te behandelen met name in de nek, de schouders of de rug. 
Het doel van cupping is om de circulatie te verbeteren, pijn te verlichten, wind-koude of verkoudheid te verwijderen en gifstoffen in de weefsels van uw lichaam af te voeren.


Na de behandeling kunnen er rode plekjes zichtbaar zijn op de plek waar de cups hebben gestaan. Zodra de verkleuring is opgeklaard, kan de procedure worden herhaald tot de aandoening is opgelost.

GUASHA

Gua betekent letterlijk ‘schrapen’ en sha betekent ‘zandkorrels’. Dit verwijst naar de rode vlekjes die zichtbaar worden op het lichaam, daar waar de energie gestagneerd is.

Het is een zeer effectieve techniek waarbij er met een platte jadesteen intensief over de huid wordt gewreven met als doel afvalstoffen op celniveau te verwijderen.

Guasha activeert de zelfhelende kracht van het lichaam en heft blokkades op, zowel lichamelijk als emotioneel. Daar waar blokkades zitten kunnen er rode vlekken ontstaan die na enkele dagen weer verdwijnen.

Het is een manier om de circulatie in het lichaam te bevorderen en pijn en klachten op te lossen.

Gemaakt met Berta.me

Roos Greve ©